IAESTE Nedir?

IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), 1948 yılında Londra’da bulunan Imperial College’da 10 ülkenin girişimleriyle kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bağımsız ve tarafsız bir öğrenci değişim organizasyonu olan IAESTE, yaklaşık 80 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl 4000’in üzerinde stajyer öğrencinin değişimini sağlamaktadır. IAESTE; akademi, endüstri ve üniversite öğrencilerinin ortak çıkarlarını temsil eden ulusal komitelerin birleşiminden oluşan bir konfederasyon yapısına sahiptir.

Yurtdışında kariyer odaklı profesyonel stajlar, sosyal ve kültürlerarası kabul programları, uluslararası ağ oluşturma ve dünya çapında 80'den fazla ülkede diğer kariyer ve işveren markası faaliyetleri ile 4000 öğrenciye, 3000 işverene ve 1000 akademik kuruma hizmet vermektedir.

IAESTE Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin girişimleri ile 1953 yılında kuruluşa katılmış ve 1955 yılında tam üye olmuştur. Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği adı altında ülkemizde çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye; akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve öğrenci çevrelerinin temsil edildiği bir ulusal komite desteğiyle çalışmaktadır.

IAESTE Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı genel merkez liderliğinde, üniversite temsilciliklerinden oluşan bir yapıdır. Kuruluşundan bugüne kadar 10.000′e yakın Türk öğrenciye yurt dışında ve yine 10.000’e yakın yabancı öğrenciye de ülkemizde staj imkânı sağlamıştır.

IAESTE' nin Amaçları ve Misyonu

Endüstri kuruluşlarının kaliteli ve motivasyon sahibi stajyerleri istihdam etmelerine olanak tanımak,

Stajyerler ve gittikleri yerde onları karşılayan topluluklar için kültürel zenginleşme ve karşılıklı etkileşim imkânı sunmak,

Lisans öğrencilerinin bölümleriyle ilgili teknik deneyim sahibi olmalarını sağlamak,

Öğrenciler, akademik kurumlar ve işverenler arasında uluslararası işbirliği ve güvenin tesis edilmesine katkıda bulunmak,

Teknik ve profesyonel ilerleme için üyeler arasında kaliteli bir staj değişim programının sürdürülebilirliğini sağlamak,

Herhangi bir ayrım gözetmeksizin, öğrencilerin profesyonel hayata uluslararası bir tecrübe ile başlamalarına yardımcı olmak.